Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC ngày 20/5/2019 v/v Xử phạt vi phạm hành chính


.