Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

Quản lý đất đai
Quản lý đất đai
Địa chỉ định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố Cao Bằng

Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

15:48 | 17/04/2018

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất, ngày 23 tháng 3 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 665/KH-UBND về Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Công văn số 815/STNMT_QLĐĐ ngày 30/5/2016 của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng v/v rà soát danh mục các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất phục vụ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020...

14:58 | 07/06/2016

Công văn số 815/STNMT_QLĐĐ ngày 30/5/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng v/v rà soát danh mục các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất phục vụ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Cao Bằng

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Thống kê kiểm kê đất đai

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Thống kê kiểm kê đất đai

10:32 | 18/12/2014

Bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống Thống kê, Kiểm kê đất đai và Xây dựng Bản đồ hiện trạng và các Văn bản liên quan.

Công văn số 1435/STNMT-QLĐĐ ngày 24/9/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng v/v Hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2015

14:53 | 10/10/2014

Công văn số 1435/STNMT-QLĐĐ ngày 24/9/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng v/v Hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2015

Công văn số 1491/STNMT-QLĐĐ ngày 7/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng v/v góp ý kiến Dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

11:08 | 08/10/2014

Công văn số 1491/STNMT-QLĐĐ ngày 7/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng v/v góp ý kiến Dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình, dự án (đợt 2, năm 2013)

16:32 | 17/09/2014

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Trên cơ sở đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh tại Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 20/01/2014 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính Phủ.

Ông Trần Viết Khiêm - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục QLĐĐ khai giảng khóa học

Đào tạo quản lý, vận hành hệ thống địa chính đa mục tiêu và các kinh nghiệm quốc tế

14:08 | 05/10/2012

Trong 03 ngày, từ ngày 02 – 04/10/2012, Tại hội trường Nhà khách Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng cục Quản lý Đất đai phối hợp với Cơ quan Lập bản đồ, Địa chính và Đăng ký đất đai Thụy Điển tổ chức khóa đào tạo quản lý, vận hành hệ thống địa chính đa mục tiêu và các kinh nghiệm quốc tế cho các cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai của một số Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, cán bộ của Tổng cục và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 10/10/2011 của Đảng uỷ về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Cao Bằng

11:24 | 05/06/2012

Căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 10/10/2011 của Đảng uỷ Sở, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 607/KH-STNMT ngày 05/6/2012 thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 10/10/2011 về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Cao Bằng. Theo đó, nội dung kế hoạch tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp chính như sau:

Ảnh minh họa

Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

14:16 | 17/05/2012

Hạn chế tối đa việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp; khuyến khích việc khai hoang mở rộng diện tích đất trồng lúa, hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo quy định được nêu tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

05:06 | 01/06/2011

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu đủ và thu vượt ngân sách trên địa bàn năm 2011, trong đó thu từ đất 30.000 triệu đồng. Ngày 10/5/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 816/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đối với 07 huyện, thị:

Tình hình giao đất, cho thuê đất cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

16:27 | 10/09/2010

Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã có báo cáo số 818/BC – STNMT ngày 6/9/2010 về tình hình quản lý, sử dụng, giao đất, cho thuê đất của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập Quỹ phát triển đất

16:36 | 14/05/2010

(Chinhphu.vn) - Hàng năm, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được trích từ 30%-50% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất (sau khi trừ các khoản chi có liên quan) trên địa bàn mình để thành lập Quỹ phát triển đất.

1 2 3 4  Trang sau
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien